Chủ đầu tư Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico)

Hướng dẫn làm hồ sơ mua nhà ở xã hội

Để quý khách hàng có thể tự làm 1 bộ hồ sơ hoàn chỉnh đủ điều kiện đăng ký mua căn hộ nhà ở xã hội CT3 CT4 Kim Chung Đông Anh hoặc bất kỳ một dự án nhà ở xã hội nào khác mà không phải qua bất cứ khâu trung gian nào, phòng kinh doanh của chủ đầu tư chúng tôi xin hướng dẫn các bước để hoàn thiện 1 bộ hồ sơ mua nhà chi tiết theo các bước dưới đây:

Bước 1: Quý khách phải xác định xem mình có thuộc một trong các đối tượng và đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo điều 49 Luật nhà ở 2014 và điều 51 luật nhà ở 2014 hay không? Chi tiết quý khách hãy xem tại bài viết Những đối tượng và điều kiện được mua nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân CT3 CT4 Kim Chung – Đông Anh.

Bước 2: Sau khi quý khách xác định được mình là đối tượng nào trong nhóm những đối tượng được mua nhà ở xã hội và đủ điều kiện mua nhà ở xã hội hãy click vào từng đối tượng để download tài liệu hướng dẫn hoàn thiện một bộ hồ sơ mua nhà chi tiết cho 1 trong 9 đối tượng dưới đây:
+ Đối tượng 1: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
+ Đối tượng 2,3,4: Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo, tai khu vực đô thị.
+ Đối tượng 5: Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.
+ Đối tượng 6: Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.
+ Đối tượng 7: Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
+ Đối tượng 8: Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của luật này.
+ Đối tượng 9: Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập.
+ Đối tượng 10: Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của Pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Bước 3: Download mẫu giấy tờ trong 1 bộ hồ sơ cho từng đối tượng và hoàn thiện. Click để Download