Thẻ - nhà ở xã hội Rice City Sông Hồng

0902.56.1236