Thẻ - nhà ở xã hội Rice City Sông Hồng

☎ 0981.955.955