Chủ đầu tư Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico)

3 vấn đề quyết định tới 99% thành công trong việc mua nhà ở xã hội của bạn

1. Xin giấy xác nhận chưa có nhà ở:

Nhưng đến khi đi nộp, người thu hồ sơ lại hỏi: “Chị có giấy xác nhận mình là công chức, viên chức hay không? Điều gì chứng minh chị là viên chức nhà nước?”. Bản thân tôi chỉ nghĩ đơn giản mình làm trong cơ quan nhà nước trực thuộc Bộ, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, thì đương nhiên tôi là đối tượng thuộc điểm b theo Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng. Giờ chủ đầu tư đòi hỏi phải có giấy chứng minh hoặc công nhận là công chức, viên chức thì tôi biết xin ở đâu?

Theo hướng dẫn tôi sẽ về xin xác nhận tình trạng nhà ở tại phường nơi đăng kí hộ khẩu thường trú. Hiện tại hộ khẩu vợ chồng tôi đang đăng ký tại phường Phương Mai, Đống Đa. Tôi đã mang hộ khẩu lên phường để xin xác nhận thực trạng nhà ở. Ngôi nhà trong sổ hộ khẩu hiện đang đứng tên vợ chồng bác tôi.

Địa chính phường nói rằng trường hợp của tôi không thể xác nhận được vì trong sổ hộ khẩu nhà chúng tôi gồm có 6 người, không thể xác nhận rằng vợ chồng tôi chưa có nhà thuộc sở hữu của hộ gia đình.

Sau đó nhờ mối quan hệ, vợ chồng tôi xin được xác nhận của lãnh đạo phường rằng ngôi nhà trong sổ hộ khẩu không phải thuộc sở hữu của chúng tôi.

Khi mang hồ sơ lên nộp lần 2, chủ đầu tư lại nói rằng: Xác nhận của phường như vậy là không rõ ràng, chị không sở hữu ngôi nhà này nhưng chị lại có sổ đỏ ở ngôi nhà bên cạnh thì sao? Vợ chồng và con chị được tính là một hộ gia đình nên chị cần xin xác nhận rằng hộ gia đình của chị chưa có nhà.

Tôi lại tất tả quay lại phường để xin xác nhận lại, nhưng lãnh đạo phường trả lời rằng phường không thể nắm được việc tôi có nhà hay không bởi khi mua bán nhà đất thì theo luật là phải lên văn phòng công chứng, lên Sở Tài nguyên Môi trường chứ không bắt buộc phải qua phường. Và phường chỉ quản lý nhân sự trong địa bàn phường, bây giờ nếu tôi cần xác nhận không có nhà trên địa bàn phường, cán bộ phường phải lật tìm hồ sơ của khoảng 5.000 hộ dân có đăng kí thường trú tại phường xem có tên vợ chồng tôi hay không. Việc này sẽ mất khá nhiều thời gian bởi hồ sơ chưa được lưu trữ vào máy, phải dò bằng tay.

Lãnh đạo phường cũng nói rằng nếu chủ đầu tư yêu cầu xin xác nhận rằng tôi chưa có nhà trên cả đất nước Việt Nam này thì phường không xác nhận được và không quản lý được. Bây giờ nếu có người lên hỏi lãnh đạo phường căn cứ vào đâu để xác định vợ chồng tôi chưa có nhà ở, thì phường không có căn cứ và không thể xác nhận được.

Khi tôi hỏi tôi muốn làm cam kết rằng gia đình tôi thực sự chưa có nhà ở và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những gì mình cam kết, thì lãnh đạo phường nói rằng tôi có thể ra ủy ban phường cam kết, phường sẽ chứng nhận chữ kí trong tờ cam kết là của tôi, còn nội dung tôi cam kết là gì thì phường không chịu trách nhiệm.

2. Điểm hồ sơ nhà ở xã hội:
a) Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua NOXH Phúc Đồng (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư Phúc Đồng công bố thì việc lựa chọn căn hộ thực hiện theo hình thức thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng;

b) Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức chấm điểm theo tiêu chí quy định tại Khoản 2 Điều này.

Sau khi xét duyệt, lựa chọn đủ hồ sơ hợp lệ tương ứng với tổng số căn hộ chung cư Hope residence do chủ đầu tư công bố thì việc xác định cụ thể từng căn hộ trước khi ký hợp đồng thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng. Trường hợp có nhiều hồ sơ hợp lệ bằng điểm nhau vượt quá tổng số căn hộ được đầu tư thì chủ đầu tư tổ chức lựa chọn theo hình thức bốc thăm công khai;

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

STT

Tiêu chí chấm điểm

Số điểm

1

Tiêu chí khó khăn về nhà ở:

– Chưa có nhà ở.

– Có nhà ở nhưng hư hỏng, dột nát hoặc diện tích bình quân dưới 10m2/người.

40

30

2

Tiêu chí về đối tượng:

– Đối tượng 1 (quy định tại các khoản 1, 8 và khoản 10 Điều 49 của Luật Nhà ở).

– Đối tượng 2 (quy định tại các khoản 5, 6 và khoản 7 Điều 49 của Luật Nhà ở).

– Đối tượng 3 (quy định tại các khoản 4 và khoản 9 Điều 49 của Luật Nhà ở).

40

30

20

3

Tiêu chí ưu tiên khác:

– Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1.

– Hộ gia đình có 01 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 01 người thuộc đối tượng 2 hoặc 3.

– Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 2 hoặc 3.

Ghi chú: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các tiêu chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất.

10

7

4

4

Tiêu chí ưu tiên do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định (theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, nếu có):

10

3. Gói vay mua nhà ở xã hội của ngân hàng chính sách xã hội: